روزشمار

نلسون ماندلا رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی درگذشت.