روزنوشت

 

طلوع آفتاب از پشت بام خانه باغ

ISO100 - f/5.6 - 1/500sec - 80mm

 .............................................................................................................

 غروب آفتاب از پشت بام منزل

ISO100 - f/20 - 1/50sec - 50mm