روزنوشت

امروز طی مراسمی باشکوه پاپ ژان پل دوم با حضور مقامات سیاسی جهان به خاک سپرده شد .

 

ازمقامات سیاسی سرشناس این مراسم می توان به سید محمد خاتمی رئیس جمهور ایران ، ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه ، تونی بلر نخست وزیر انگلستان ، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان و جرج بوش پسر و جرج بوش پدر همراه با رئیس جمهور اسبق آمریکا ، بیل کلینتون اشاره کرد .