ترور ناصرالدین شاه قاجار

 

تاریخ

شاه روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه 1275 را به پایان رسانید. آنروز مهمترین و خطرناکترین روز از نظر ناصرالدین شاه بود. چون منجم باشی در اوان سلطنت این پیش بینی را برای شاه کرده بود که اگر روز 16 ذی العقده سال 1313 را از سر بگذرانی می توانی چند قرن دیگر نیز به سلطنت ادامه دهی ....


ناصرالدین شاه قاجار

 

شاه آن شب را با خواص حرم گذرانید و تمام شب درباره جشن قرن سخن گفت و هنگامی که می خواست به بستر برود اظهار داشت : " فردا جمعه است بهتر است به زیارت حضرت عبدالعظیم بروم و شکر حق تعالی که پنجاه سال به کامرانی پادشاهی کردم به جای آرم " .

حرم حضرت عبدالعظیم ( 1281 هـ .ش )

 

روز جمعه 12 اردیبهشت ماه 1275 صدای الله اکبر از گلدسته های حضرت عبدالعظیم بلند بود که شاه پای به صحن نهاد. وقتی وارد بقعه شد طوافی کرده طرف پایین پا ایستاد و قالیچه و جانماز خواست. صدر اعظم برای آوردن جا نماز کمی دور شد از طرف چپ شاه از میان دو نفر زن که ایستاده بودند شخصی ( میرزا رضا کرمانی ) دست از زیر عبا در آورد، کاغذ بزرگی را به عنوان عریضه به طرف شاه دراز کرد. تقریبا یک متر به شاه مانده صدای شش لوله از زیر کاغذ عرضه بلند شد. همین قدر شاه مجال کرد که بگوید حاجی حسنعلی خان مرا بگیر.

حاجی حسنعلی خان و یکی دو نفر از پیشخدمتان که نزدیک شاه بودن شاه را گرفتند و ناصرالدین شاه پنج شش قدم با پای خود حرکت کرد و روی قبر جیران افتاد. بعد از این جریان شاه را به اتاق مقبره ولیعهدی که خیلی نزدیک آنجا بود بردند. آنجا هم پس از آنکه شاه را روی زمین خوابانیدند، آه بلندی کشید ولی دیگر نفس نکشید.

صبح روز شنبه هجدهم ذی العقده نعش شاه را در تابوتی گذاشته و روانه تکیه دولت شدند تا در آنجا به امانت بگذارند :

مراسم تشییع ناصرالدین شاه قاجار

 

جنازه شاه مدت یکسال در آنجا به امانت بود تا اینکه در حرم حضرت عبدالعظیم و کنار قبر جیران به خاک سپردند و سنگ قبری فاخر بر روی آن نهادند که تمثال تمام قد قبله عالم بر آن به زیبایی حک شده بود و دور تا دور آن را با قطعه شعری مزین نمودند که سه بیت آن به این مضمون است :

 

  

در چه کیش اندر حرم و آنکار در ماه حرام      /      اینچنین خونی مباحست اینچنین صیدی حلال
بود سال عمر شاه اندر شمار شصت و هفت      /      بوده در شاهی بپایان زین شمر پنجاه سال
 چرخ بی پروا بجای جشن قرن دومینش      /      کرد سور او همه سوگ و سرور او ملال

 

 

/ 0 نظر / 206 بازدید