چنین است بشر قرن بیستم !

تاریخ

درسال 1954 تقسیم و جنگ کره که خونین ترین جنگ در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است می رود که پایان گیرد . صدها هزار نفر کشته شدند .

جنگی که در دوران استالین که با حمله کره شمالی به کره جنوبی شروع شد . یک جنگجوی کره شمالی طعمه سربازان کره جنوبی شده است و میبینید بر این جوان چه گذشت . خشن تر از آنها که به دست چنگیز و یا به دست راهزنان قرون وسطی کشته شدند . منبع : تاریخ قرن بیستم – کتاب دوم

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید