فرمان مشروطيت

روزشمار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

16 مرداد ماه 1383

همان طور كه قبلا اشاره شد فرمان صادر شده در روز 13 مرداد ( 14 مرداد اعلام شده به ساير ايالات و روز رسمي مشروطيت ) توسط مظفرالدين شاه ، مقبول عموم و مشروطه خواهان واقع نشد و منجر به نا آرامي هايي در پايتخت گشت .

در پي نا آرامي ها و نشست مشروطه خواهان با سران مملكتي ، شاه قاجار دستخط ديگري را پيرو فرمان صادر شده بيرون داد :

 

« جناب اشرف صدر اعظم : در تكميل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادي الثاني 1324 كه امر و فرمان صريحا در تاسيس مجلس منتخبين ملت فرموديم مجددا براي آنكه عموم اهالي و افراد ملت از توجهات كامله همايون ما واقف باشند امروز مقرر مي داريم كه مجلس به شرح دستخط سابق صريحا داير نموده بعد از انتخاب اجزا مجلس ، فصول و شرايط نظام مجلس شوراي ملي را موافق تصويب و امضاي منتخبين ، به طوري كه شايسته ملت و مملكت و قوانين شرع مقدس باشد مرتب نمايند كه به شرف عرض و امضاي همايوني ما موشح و مطابق نظام نامه مزبور اين مقصود مقدس صورت و انجام پذيرد . »

 

مردم  اصلاحيه مزبور را پذيرفته و اقدام به بازگشايي بازار نمودند و مدت سه روز جشن و شادماني برپا بود . متحصنين و علماي هجرت كرده به قم ، پس از اطلاع از ماجرا ، پس و پيش عزم بازگشت به تهران نمودند كه ابتدا در كهريزك گرد هم  آمده و روز بيست و سوم به طرف عبدالعظيم  رفتند و فرداي آن روز روانه تهران شدند . مردم نيز پيشوازي بزرگي را از علما انجام داده و مظفرالدين شاه نيز كالسكه هاي دولتي را براي سواري آنان فرستاد و دوباره دوشب جشن و سرور و شادماني برپا بود .

 

با عرض پوزش فراوان كه به دليل بروز اشكال فني ، امكان به روزرساني در موئد مقرر فراهم نشد .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید