شاه رفت

روزنوشت

چند روز پیش خاتمی در پرسش خبرنگاری که پرسیده بود دوست دارید موقع رفتن شما تیر اول روزنامه ها چه باشد ؟ و ایشان گفتند بنویسید شاه رفت .

و به این ترتیب امروز آخرین روز ریاست جمهوری خاتمی بود . خاتمی شاید تنها رئیس جمهوری باشد که در دو دوره متوالی توانست با رکوردی بی سابقه از سایر کاندیداها پیشی بگیرد و در دوره اول با بیست میلیون رای و در دوره دوم با بیست و دو میلیون عدد رای قاطع ملت به عنوان رئیس جمهور کشورمان انتخاب شود این یعنی رضایت مردم از عملکرد رئیس جمهور در دوره اول و من شخصا اعتقاد دارم اگر خاتمی بار دیگر نیز کاندیدا شود به طور قطع با اکثریت آرا برای بار سوم انتخاب می شود .

 

خاتمی امروز در آخرین روز مسئولیت خود به بررسی عملکرد دولت خود طی چهار سال گذشته پرداخت و دست آوردهای دولتش را چنین گزارش داد که به بخش هایی از آن اشاره می کنیم :

 

اجراى دقیق یکسان سازى نرخ ارز ، ایجاد و تقویت حساب ذخیره ارزى ، کنترل برنامه ریزى شده نرخ تورم ،  رسیدن به خودکفایى در گندم ، گسترش تسهیلات جهت سرمایه گذارى ،  پرهیز از استقراض از بانک مرکزى ، تدوین و تصویب نظام تأمین اجتماعى ، پرداخت مستمرى به نیازمندان فاقد توان کار ، فراهم آوردن امکان حضور بیشتر در بازارها و عرصه هاى جهانى ، اعطاى جوایز صادراتى و جبران خسارت ارزى صادرکنندگان ، لغو مقررات پیمان سپارى ارزى ، گسترش بازار بورس ، تنظیم و اجراى قوانین بنیادى و در رابطه با مسئله جمعیتی می توان به توسعه برنامه هاى  بهداشتى و تثبیت نرخ رشد جمعیت به میزان متوسط سالانه 6/1  درصداشاره کرد .

در رابطه با رفاه اجتماعی می توان گفت که رفاه اجتماعى و توزیع درآمد در چهار سال اول برنامه سوم، به دلیل بالا رفتن درآمد سرانه و بهبود نسبى توزیع درآمد، به طور متوسط سالانه ۶درصد رشد داشته است و ....

 

خاتمی در آخر سخنانش در مجلس اضافه کرد :

" من در شرایطى مسؤولیت را به دولت بعد تحویل مى دهم که در سیاست خارجى ، ایران دچار مشکل اساسى نیست و بحران هاى مهمى چون انرژى هسته اى تاکنون به خوبى مدیریت شده است . مدیریت شرایط بحرانى منطقه اى و جهانى در جهت مصالح کشور نه تنها مخاطراتو تهدیدهاى فراوان از دامان ایران دور کرد بلکه هزینه تولید اقتصادى و ایجاد فرصتهاى جدید توسعه را نیز براى کشور پایین آورد  .مطمئناً روابط بسیار خوب ما باهمسایگان و روابط بهبود یافته ما با جهان، ضریب امنیت ملى ما را ارتقاء داده است. اینکه ایران توانست از یک کشور آسیب پذیر به یک بازیگر مؤثر و فعال در منطقه و جهانبرسد فرصتى مهم براى توسعه ملى است. امیدواریم این فرصت از سوى دولت آینده پاسداشته شود . فرصت را مغتنم مى شمارم و از ملت عزیز ایران به خاطر همه محبت هاى بىشائبه و از همه نخبگان و از همه گروه هاى اجتماعى و نهادهاى مدنى به خاطرالطاف فراوان ، صمیمانه تشکر و خداحافظى مى کنم و از قصورهاى خویش در برابر بزرگىآنان حلالیت مى طلبم"  .

خاتمی در آخر سخنانش شعری و به سخنانش پایان بخشید که صدای دست زدن بسیاری از نمایندگان صحن مجلس را پر کرد . در این بین عده قلیلی از مجلسیان نیز صلوات فرستادند که صدای کف زدن همراه با تشویق های نمایندگان با یکدیگر همراه شد و فضای جالبی را به وجود  آورد ........


هر که مــا را یــاد کــرد ایــزد مـر او را یـار باد

هر که ما را خـوار کــرد از عمر برخــوردار باد

هر که اندر راه ما خواری فکنــــد از دشمنی

هر گلی کز باغ وصلش بشکفد بی خوار باد

 

 

عکس : روزنامه ایران

/ 0 نظر / 63 بازدید