دشمنی شاه عباس با دزدان و دروغگویان

 

تاریخ

 

شاه عباس اول با دزدان و دروغ گویان سخت دشمن بود و کمتر به آنان رحم می کرد .

در آغاز پادشاهی او به دلیل
جنگهای داخلی و آشفتگی هایی که در زمان سطنت پدرش در گوشه و کنار ایران به وجود آمده بود ، راهزنی و دزدی در کشور رواج کامل داشت . شاه عباس از زمان آغاز پادشاهی در صدد برقراری امنیت و برانداختن دزدی و راهزنی بود و از هیچ عملی در این رابطه کوتاهی نمی کرد و توانست با تدبیر و سیاست در اندک مدتی چنان آرامشی را در کشور ایجاد کند که در تمام کشورهای معاصر وی بی نظیر بود .

مثلا شاه مسئولیت و حفظ امنیت ولایات را بر عهده حاکم آن گذاشته و مقرر کرده بود که اگر در آن قسمت اموال تجار و کاروانیان سرقت شود ، بایستی مردم آن شهر از عهده غرامت بر آیند و چنین شد که دزدان ، گرفتار و از میان برداشته شدند .

شاه عباس دزدان را بی هیچگونه ترحم و به طرق مختلف می کشت . بعضی را سر می بریدند و بعضی دیگر را از فراز منار شهر به زیر می افکندند و گاه نیز در تنور می سوزاندند و یا اینکه بر سیخ کشیده و در آتش کباب می ساختند . راهزنان را هم اغلب در کنار راهها تا نیمه بدن در خاک کرده و بقیه را گچ می گرفتند تا مایه عبرت دیگران شود .

درباره گچ گرفتن راهزنان در کنار جاده های کاروان رو " پییترو دلاواله " در سفرنامه اش می نویسد :

" .... یکی از روزهای که از شهر لار بیرون رفته بودم چیز عجیبی در شاهراه کاروان رو دیدم که شایسته نقل است . در محلی دور تر از خانه های شهر ، در کنار جاده ، چندین برج ، کمی کوتاهتر از قد انسان دیدم که پایه های سنگی داشت و بسیار شبیه به برجهایی بود که برای تعیین حدود اراضی می ساختند بود و بعد از تحقیق معلوم شد که در هر یک از آنها راهزنی را تا کمر در خاک کرده و باقی بدنش را گچ گرفته اند و این مجازات درباره راهزنان متداول است .

شاه عباس از دروغگویان نیز بسیار متنفر بود و از زمان آغاز پادشاهی به درباریان و نزدیکان اخطار کرده بود که اگر به او دروغ گویند به سختی مجازات خواهند شدو از آن پس چون کسی به او دروغ گفت و دروغگوئیش مسلم شد ، بی درنگ زبانش را بریدند ........... " .

 

منبع ( با تلخیص و تخلص ) : زندگانی شاه عباس اول تالیف نصرالله فلسفی

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید