اعدام میرزا رضا کرمانی

تقویم تاریخ

 

صورت استنطاق میرزا رضا کرمانی

 

نظم الدوله : خب! شاه به تو چه کرده بود ؟ 

میرزا : من چه کرده بودم که به خاطر اینکه آقا بالاخان وکیل الدوله و سردار افخم و صاحب همه چیز بشود، من بیچاره 5 سال زیر زنجیر باشم و حال آنکه او هیچ برتری بر من ندارد ؟ 

نظم الدوله : می خواستی خود آن مادر قهبه را بکشی.

میرزا : نایب السلطنه کس دیگری را وکیل الدوله درست می کرد.

نظم الدوله : می خواستی نایب السلطنه را بکشی. شاه به تو چه کرده بود ؟

میرزا : دیگر قضا بود .


  میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه قاجار

 

 دار زدن میرزا

چهارشنبه 22 مرداد 1275

پس از استنطاق و تحقیقات آخرین ، صدر اعظم امر کرد دوباره ببرندش به حبس. چهار ساعت از غروب آفتاب گذشته کالسکه حاضر کردند به اسم اینکه شاه میرزا رضا را به صاحبقرانیه احضار کرده که خودش هم تحقیق کند. میرزا عابدین خان سرهنگ، میرزا را در کالسکه نشانیده، خودش هم با یک نفر قراول در کالسکه نشسته به سرعت روانه شدند. میرزا عابدین میگفت :

وقتی که کالسکه از معبر اصلی خیابان به طرف میدان مشق منحرف شد، میرزا ملطفت شد که اعلیحضرت مظفرالدین شاه او را به صاحبقرانیه برای تحقیق احضار نکرده، بلکه مرحوم ناصرالدین شاه او را به دنیای دیگر احضار کرده . میرزا رضا خواست فریاد کند اما دهانش را گرفتند و وارد میدان مشق شدند.

 

صحنه دار زدن میرزا رضا در میدان مشق

 

او را با تشریفات فوق العاده و مخصوص بیرون آوردند بدون آنکه خودش از آمدن کراهتی داشته باشد تا پای دار آوردندش. هیچ حرفی نزده بود مگر آنکه زنجیر از گردنش برداشتند و پیراهن از تنش بیرون آوردند. به آواز بلند " انالله و انا علیه راجعون " گفت. بعد زه را به گردنش انداختند و کشیدند. به قدر یک قامت که بلند شد قدری نگهش داشتند. سه حرکت کرده بود اول فشاری به دستهایش داده بود که شاید باز شود و زه گردنش را بگیرد بعد پاهایش را تا برابر شکمش بالا کشیده بود. بعد تشنجی در سینه و شکمش دیده شده بود و دیگر هیچ. جز آنکه گاهی موج هوا و نسیم او را می جنباند. جسدش سه روز همچنان بالای دار بود ...

 

 

پی نوشت : 

منبع :  شاه ذوالقرنین و خاطرات ملیجک
نظم الدوله :  یکی از دولتیان بانفوذ عهد ناصری
 

 

  

/ 0 نظر / 172 بازدید